AVÍS LEGAL

L’avís legal és un document electrònic que ha de constar en tota pàgina d’Internet on es consigna la informació legal relativa a la mateixa que, conforme a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) s’ha de posar a la disposició dels usuaris per a garantir una navegació clara i fiable en el Lloc web. Les Condicions generals contingudes en aquest avís legal regulen l’ús de la present pàgina web, posada a disposició als usuaris de manera gratuïta i són d’obligat compliment, juntament amb la Política de privadesa, la Política de cookies i les Condicions generals del servei, que regulen la prestació dels serveis de AmbOrgull.

1. dades identificatives del titular

En compliment de l’article 10 de la LSSI, s’exposen a continuació les dades identificatives del Titular del nom del domini així com de l’activitat:

Rubén Carreto Sánchez

DNI: 46.079.686-Z
Dades del registre: Alta al règim especial d’autònoms
Adreça: Carrer Baldrich, núm. 61 – 08221 de Terrassa
Correu electrònic: hola@amborgull.cat

Per a establir qualsevol tipus de comunicació, l’interessat haurà de posar-se en contacte amb el lloc web a través del correu electrònic, a través del qual se li podrà facilitar més informació. Així mateix, podrà fer-ho a través del formulari situat en la pàgina de Contacte.

2. objecte de les condicions

Les presents Condicions generals d’ús (d’ara endavant, les Condicions) tenen per objecte regular la utilització i l’accés al present Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

AmbOrgull es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels continguts i serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment AmbOrgull pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests, en els termes descrits en les Condicions generals del servei a l’efecte de les comandes vigents en el moment de la interrupció o cancel·lació.

 

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

La utilització dels serveis del Lloc web es farà mitjançant l’adquisició per part de l’Usuari dels productes que consideri en els termes i condicions que es descriuen en les Condicions generals del servei que regulen el procés d’adquisició dels productes oferits.

3. l’usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i AmbOrgull, com els comentaris i/o espais d’intercanvi d’informació, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de AmbOrgull proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per AmbOrgull sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per AmbOrgull per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a AmbOrgull sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

AmbOrgull es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, AmbOrgull no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui posar-se a la disposició de l’Usuari.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre AmbOrgull i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web no es dirigeix a menors d’edat. AmbOrgull declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

 

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. AmbOrgull no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment, però sí el compliment, a nivell de privacitat, del que es disposa en el Reglament Europeu de Protecció de Dades. Si l’Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint AmbOrgull cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

Les presents condicions legals, quant a tot el relacionat amb la informació del lloc web i al tractament de la informació del lloc web, ja sigui amb els usuaris o amb els usuaris entre si, són extensibles a l’ús que AmbOrgull faci de les xarxes socials

4. Exclusió de garanties i responsabilitat

AmbOrgull no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. AmbOrgull farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas AmbOrgull serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

AmbOrgull tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

5. Política de privadesa

AmbOrgull es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en Internet.

El responsable del tractament de les dades personals recollits en AmbOrgull és el Titular del lloc web, les dades identificatives del qual consten degudament consignats en la part superior d’aquest avís legal.

Les categories de dades que es tracten en AmbOrgull són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

 

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. AmbOrgull es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Accedeix a la versió completa de la Política de privadesa de AmbOrgull per a veure quina informació recopilem, com la gestionem i com pots exercir els drets previstos en l’ordenament jurídic vigent en matèria de protecció de dades.

6. Política de cookies

L’accés a aquest Lloc web implica la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar— perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, capcookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de privacitat. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari obtingut de manera expressa mitjançant la navegació pel lloc web. Així, en el moment de carregar la pàgina es mostra un avís de cookies on s’informa del tractament efectuat.

Accedeix a la versió completa de la Política de cookies d’AmbOrgull per a veure quin tractament realitzem de les cookies i com les gestionem.

7. Política d’enllaços

S’informa que el Lloc web de AmbOrgull posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

AmbOrgull no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

AmbOrgull en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

AmbOrgull no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per AmbOrgull i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L’Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de AmbOrgull haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels continguts i/o serveis del Lloc web sense autorització expressa d’AmbOrgull.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web d’AmbOrgull, ni sobre els continguts i/o serveis d’aquest.
  • A excepció de l’enllaç, el Lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de AmbOrgull.
  • L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre AmbOrgull i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d’ AmbOrgull dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

8. Propietat intel·lectual i industrial

AmbOrgull per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AmbOrgull.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a AmbOrgull a través de les dades de contacte d’aquest Avís legal.

9. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

 AmbOrgull es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions generals d’ús.

La relació entre l’Usuari i AmbOrgull es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

10. Modificació de les presents condicions

AmbOrgull podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades, que siguin modificades per unes altres.

Última revisió vigent: 15 de novembre de 2020

terrassa_amborgull
Contacta amb nosaltres:
hola@amborgull.cat
Orgull terrassenc | Productes de Terrassa | Terrassa bona raça | Terrassa capital |
Instagram
Facebook