POLÍTICA DE PRIVADESA

El present document expressa el compromís de www.amborgull.cat (d’ara endavant «AmbOrgull»), un lloc web gestionat per Rubén Carreto Sánchez, amb el dret a l’autodeterminació informativa dels nostres usuaris en el marc del que es disposa en l’ordenament jurídic en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals així com l’objectiu d’adaptar-se a la legislació vigent relativa a la protecció de dades i oferir uns estàndards elevats de tractament, gestió i protecció de la informació personal dels nostres usuaris.

En concret, la mateixa respecta les següents normes:

L’objectiu de la present política de privacitat és identificar al responsable i als encarregats del tractament de les dades personals, descriure de manera precisa i transparent quina informació es recopila dels nostres usuaris que pugui contenir dades de caràcter personal i proporcionar a l’usuari eines que li permetin gestionar aquestes dades i l’exercici dels drets recollits en la legislació. En accedir al lloc web, l’usuari consent i accepta, de manera expressa, les pràctiques descrites en el present document i accepta que es recopilin les seves dades personals a través de formularis, comentaris o cookies per part del responsable de la pàgina web, Rubén Carreto Sánchez en els termes establerts en la present Política de privadesa, en la Política de cookies, en les Condicions generals d’ús (Avís legal) i en les Condicions generals del servei.

L’usuari, mitjançant l’acceptació expressa de la present Política de privacitat en el moment d’adquirir qualsevol producte del lloc web o en un moment posterior, accepta els termes i condicions de la present revisió, la data de la qual consta al peu.

1. Identificació del titular i responsable i finalitat del tractament

El propietari del lloc web i, per tant, titular i responsable de les dades personals és:

Rubén Carreto Sánchez
DNI: 46.079.686-Z
Dades del registre: Alta al règim especial d’autònoms
Adreça: Carrer Baldrich, núm. 61 – 08221 de Terrassa
Correu electrònic: hola@amborgull.cat

 

Per a establir qualsevol tipus de comunicació, l’interessat podrà posar-se en contacte amb el Titular a través del correu electrònic indicat anteriorment, a través del qual se li podrà facilitar més informació.

Dades personals que es recapten

AmbOrgull recull dades personals a través de les accions que realitzen els usuaris en navegar pel lloc web i a través de les dades que s’introdueixen pels mateixos en els formularis que apareixen.

Les categories de dades que es tracten a AmbOrgull són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals dels descrits en l’article 9 del RGPD.

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. AmbOrgull es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

En específic, en els servidors de la pàgina web s’emmagatzemen les següents dades:

 • Nom i cognoms, correu electrònic, telèfon mòbil, adreça postal, codi postal i província. Aquestes dades són introduïdes per l’usuari durant la fase de compra dels productes i tots ells són obligatoris per a poder tramitar la comanda.
 • Adreça IP i arxius de registre d’accés a la pàgina de la comanda (indicant IP de connexió i hora), de navegació per les diferents pàgines web. Aquests registres són accessibles per l’Administrador amb l’única finalitat d’evitar atacs al lloc web i evitar possibles fraus en l’accés d’usuaris, però no són utilitzats per a crear perfils de navegació.
 • Dades de la targeta de dèbit/crèdit en realitzar el pagament de la comanda. Aquestes dades personals són gestionades per la plataforma Stripe i en cap cas s’emmagatzemen en el nostre lloc web dades relatives a les numeracions de les targetes. Únicament s’emmagatzemen els tokens de pagament i els identificadors de les transaccions per a verificar els pagaments.
 • Cookies, que són petites informacions enviades pel nostre lloc web als equips dels nostres usuaris i visitants. D’aquesta manera, consultant la informació prèvia dels nostres usuaris a través de les cookies, podem oferir una excel·lent experiència de navegació en carregar el lloc web més ràpid i executar fragments de codi de forma més fluida. Conscients de la legislació espanyola en aquest sentit, que va introduir l’any 2012 (RD 13/2012 de 30 de març) les modificacions legislatives acordades en la Directiva europea i que van configurar un nou redactat de l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), és important destacar que l’usuari pot, configurant el navegador des del qual accedeix a la nostra pàgina, evitar l’ús de cookies de manera senzilla. Per a més informació sobre cookies consulta la nostra Política de cookies, on detallem les diferents cookies que operen a AmbOrgull.

Finalitat del tractament de les dades

La finalitat del tractament d’aquestes dades és permetre la gestió de la plataforma web i de les comandes, garantint la veracitat de les identitats per a evitar fraus i garantir el compliment de les polítiques del lloc.

Igualment, les dades podran ser utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de AmbOrgull, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada mitjançant les conegudes com a «caselles de selecció». És obligatori marcar-les per a poder efectuar les comandes en el lloc i incorporar les dades personals en la base de dades. En marcar-los, l’Usuari consent l’ús de les dades personals per a les finalitats descrites en aquesta política de privacitat.

Qualsevol altra finalitat per a la qual es destinin les dades personals dels usuaris haurà de ser degudament informada i expressament acceptada pels usuaris amb anterioritat a la cessió de les dades, excepte en aquells casos en què per imperatiu legal sigui necessària aquesta cessió.

2. Empreses de serveis encarregades del tractament de les dades

AmbOrgull compta amb els serveis d’altres empreses encarregades del tractament de les dades per a poder gestionar la plataforma online i permetre un correcte funcionament del servei prestat als usuaris. L’acceptació de la present política de privacitat porta aparellada, per tant, l’acceptació les polítiques de privacitat de les empreses de serveis amb les quals col·laborem. A continuació detallem les empreses a les quals se cedeixen part o la totalitat de les dades personals dels clients, ja sigui per la prestació del servei o bé per a desenvolupar determinada funció i un enllaç a les seves polítiques de privacitat per a la seva consulta.

 • WebEmpresa: és l’empresa en la qual s’allotja la pàgina web i és en els seus servidors, que radiquen a la Unió Europea, on es troben emmagatzemats físicament les dades personals dels usuaris. Això permet la connexió ininterrompuda de l’usuari amb AmbOrgull i el desenvolupament de l’activitat. Anar a política de privacitat
 • Stripe: és un sistema avançat de gestió de pagaments que permet oferir als usuaris la possibilitat d’efectuar les comandes mitjançant pagaments a través de la passarel·la de targeta de dèbit/crèdit. Les dades introduïdes en el formulari s’envien via API, que és un protocol de transferència de dades, als servidors de Stripe, per la qual cosa AmbOrgull  únicament emmagatzema les dades relatives a l’identificador de la transacció, però no les dades de la targeta de crèdit (número, data de caducitat, CVV…). Anar a política de privacitat
 • Google Analytics: és la plataforma de Google que permet recaptar, de forma anonimitzada, les dades de navegació dels usuaris per a realitzar estadístiques i perfils de navegació i així establir determinades polítiques de màrqueting o fer canvis en la pàgina web que millorin l’experiència i navegació de l’usuari. Les seves polítiques de privacitat expliquen amb molt de detall la finalitat del tractament de les dades i la legislació a la qual se sotmeten. Anar a política de privacitat

Els contractes mantinguts amb les companyies llistades anteriorment, signats digitalment o bé acceptats de manera expressa, tenen una durada renovable d’un mes. Finalitzat els contractes, els encarregats del tractament de les dades transferides hauran de retornar al responsable, AmbOrgull, les dades personals així com suprimir qualsevol còpia que mantingui en el seu poder. No obstant això, podran mantenir bloquejats les dades per a atendre possible responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents d’AmbOrgull, i que per tant no són operats per AmbOrgull. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

3. Cessió de dades personals i conservació de les dades

En relació a la cessió de les dades personals, en molts llocs web s’oblida l’imperatiu legal que, per a compartir informació personal dels usuaris i per tant, cedir els mateixos a altres companyies, s’ha d’obtenir el consentiment exprés dels mateixos a cada cas particular.

Ni al principi ni en posteriors ocasions, cedim informació personal dels nostres usuaris més enllà de la nostra social i dels fins descrits anteriorment i amb les empreses llistades en l’apartat segon.

En cas que es dugui a terme una possible cessió a alguna nova empresa amb la qual AmbOrgull estableixi una relació contractual, el lloc web notificarà als seus usuaris la intenció de fer-lo i haurà de comptar amb el seu consentiment lliure, exprés i per escrit, amb document fefaent que acrediti la seva identitat.

Quant a la conservació de les dades personals, AmbOrgull mantindrà emmagatzemats les dades dels usuaris que hagin realitzar una comanda de manera limitada en el temps. Tot i així, de forma periòdica, es podrien esborrar registres per a una major fluïdesa del lloc web.

Així i tot, els usuaris podran sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals en qualsevol moment o bé sol·licitar un arxiu amb les dades personals emmagatzemades en el servidor web posant-se en contacte amb l’Administrador del lloc.

En relació a les dades personals recaptades dels visitants del lloc web, com poden ser la cookies de navegació, haurà d’estar-se al que es disposa en la Política de cookies del lloc web quant a la durada de les mateixes en els equips informàtics.

4. Obligacions i principis del responsable del tractament de les dades

La pàgina web presta els seus serveis als usuaris que accedeixen a la mateixa en els termes descrits en les Condicions generals del servei i, com a responsable de les dades, té l’obligació de vetllar pel compliment dels termes d’aquesta política en el tractament de les dades personals que realitzen els encarregats amb els quals AmbOrgull ha concertat contractes de prestació de serveis. Entre altres:

 • Facilitar als encarregats l’accés als equips a fi de prestar el servei contractat, vetllant per l’aplicació de les mesures de seguretat que evitin o minimitzin les possibles fugides de dades o bretxes de seguretat.
 • Vetllar, de manera prèvia i durant tot el tractament, pel compliment del Reglament General de Protecció de Dades per part dels encarregats.
 • Supervisar el tractament efectuat pels prestadors de servei i mantenir-se alerta de les possibles notificacions de bretxes de seguretat en el tractament que posin en perill les dades personals i menyscabin els drets dels usuaris del lloc web.

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

5. Menors d’edat

Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 13 del RDLLOPD, només els majors de 18 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita a AmbOrgull.

6. Mesures de seguretat, violacions de seguretat i notificació

En relació a les mesures de seguretat així com a la gestió de riscos i tractament de les possibles escletxes de seguretat, AmbOrgull es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que AmbOrgull no pot garantir la inexpugnabilitat d’Internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les notificacions de les possibles violacions de seguretat es duran a terme per correu electrònic a les adreces que facilitin els usuaris en el moment de realitzar una comanda.

Així mateix, es col·locarà un avís en la pàgina principal del lloc web per a informar els visitants i usuaris.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

7. Drets de l’usuari i exercici

Els drets que, a la llum del Reglament General de Protecció de Dades i com a usuari d’AmbOrgull estan garantits, són:

 • Dret d’accés: per a poder accedir a la llista detallada de les dades d’usuari que disposem emmagatzemats en els nostres servidors hauràs de posar-te en contacte amb l’Administrador del lloc web a través de l’adreça de correu electrònic hola@amborgull.cat.
 • Dret de rectificació: per a completar la informació personal que estigui incompleta o bé modificar aquelles dades inexactes, hauràs de posar-te en contacte amb l’Administrador del lloc web a través de l’adreça de correu electrònic hola@amborgull.cat
 • Dret a l’oblit: el dret a l’oblit permet a l’usuari exigir al lloc web l’esborrat de la informació d’Internet. Hauràs de posar-te en contacte amb l’Administrador del lloc web a través de l’adreça de correu electrònic hola@amborgull.cat per exercir el teu dret a l’oblit.
 • Dret a la portabilitat: per la idiosincràsia d’aquest lloc web, no és possible l’exercici del dret a la portabilitat.
 • Dret d’oposició: podràs exercir el dret d’oposició al tractament de la informació i de les teves dades personals a través del correu electrònic hola@amborgull.cat

En relació al tractament de les dades personals que té per objecte el màrqueting directe, és a dir, en els casos en què la gestió de les dades personals persegueixi fins publicitaris, AmbOrgull únicament tractarà les dades personals per a enviar correus electrònics als seus usuaris informant de les últimes novetats, però mai cedirà, sense prèvia autorització expressa de l’usuari, les dades a altres empreses amb aquests fins.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: donada la finalitat del tractament de les dades dels nostres usuaris i la nostra activitat, AmbOrgull no prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades per a elaborar prediccions.

Exercici dels drets reconeguts

L’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant correu electrònic dirigit al Responsable del tractament amb la referència «Protecció de Dades – www.amborgull.cat», especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt s’haurà d’enviar per correu electrònic, on també atendrem qualsevol consulta en relació a la present política de privacitat.

En tot cas observarem el termini màxim legal per a respondre a la teva sol·licitud per escrit tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades i utilitzarem el mateix canal que el que utilitzis per a enviar-nos la teva sol·licitud —tret que ens manifestis el contrari—. L’exercici d’aquests drets és gratuït però, conforme al que es disposa en l’article 12.5 del Reglament General de Protecció de Dades, quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu, AmbOrgull es negarà a actuar respecte de la sol·licitud, emmagatzemant els correus i/o escrits rebuts per via postal a fi de demostrar, en el seu cas, el caràcter manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció.

En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

8. Acceptació i canvis en la política de privacitat

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de privacitat d’aquest.

AmbOrgull es reserva el dret a modificar la seva Política de privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de privacitat seran notificats de manera explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de privacitat va ser actualitzada el dia 15 de novembre de 2020 per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Última revisió vigent: 15 de novembre de 2020

terrassa_amborgull
Contacta amb nosaltres:
hola@amborgull.cat
Orgull terrassenc | Productes de Terrassa | Terrassa bona raça | Terrassa capital |
Instagram
Facebook